About us

Kompetansen på Dynamics 365 (CRM) i det Norske markedet er spredt tynt ut over mange aktører hvor CRM er en av mange satsningsområder. Prosesspilotene har som målsetning å bygge et stort fagmiljø konsentrert utelukkende om Dynamics 365 (CRM). Mange av nøkkelpersonene i Prosesspilotene har erfaring fra utvikling av store CRM fagmiljøer og mener dette byr på betydelige fordeler både med hensyn til utvikling av kunnskap, gjenbrukbare løsninger og ikke minst evne til å yte god service.

Selskapet ble etablert i 2011 av erfarne CRM eksperter og etter en etableringsperiode med fokus på de første store CRM implementasjonene og utvikling av selskapets metodikk og beste praksis, startet vi en vekstfase i 2015.

Ved utgangen av 2017 hadde Prosesspilotene 21 ansatte og 132 kunder spredt over ulike bransjer og størrelser. Planen er å fortsette veksten i de kommende år.
Partner status
Associated partners
Number of certified developers
0
Location

Skysstasjonen 11b, 1383 Asker.

ProsessPilotene  har også kontorer i Moss, Stavanger og Hamar.

Website
www.prosesspilotene.no
Get in touch
+47 66901900
support@prosesspilotene.no

Cases by Prosess Pilotene