KOMENT AS

About us

«Creating memories» er vår visjon. En visjon som er en forpliktelse ovenfor våre kunder, for omverdenen for øvrig men ikke minst også internt kollegaer imellom.

Opplevelsesbasert kommunikasjon er den betegnelsen vi har valgt når vi skal beskrive vårt virksomhetsområde. Vårt mantra er at vi skal skape bevegelse.

Ulike kommunikasjonsløsninger, enten det er events, sampling, film, digital signage, sponsoring eller produksjon av profileringsprodukter, skal ha til hensikt å skape en adferdsendring i målgruppen. Vi har gjennom mange ulike prosjekter hentet oss erfaring og kompetanse på hva som er riktig løsning ut fra de oppgaver vi får ta hånd om.
Partner status
Associated partners
Number of certified developers
0
Location

Vestre Rosten 7092
7072 Tiller

Website
www.koment.no
Get in touch
+47 907 19 000
post@koment.no

Cases by KOMENT AS